Podujatia

 

Občianske združenie Mladá Rossija celý rok organizuje množstvo aktivít zameraných na prácu s ruskou a rusky-hovoriacou mládežou. Aktivity sú zamerané na upevňovanie národného povedomia, rozvoj a propagáciu ruskej menšiny na slovensku.

 

bližšie informácie o jednotlivých podujatiach:

Mládežnícky divadelný súbor

Puškinov pamätník

Mládežnícka konferencia

Filmový klub

Diskusný klub