Ruský mládežnícky divadelný súbor "U lukamorja"

Ruský mládežnícky divadelný súbor vznikol na spojenie mladých ľudí ruskej menšiny. Snaží sa podporiť ich národnostné povedomie a rozvíjať talent. 

О Русь моя je divadelno-poetická kompozícia, prierez dejín Ruska prostredníctvom dramatizovanej poézie rôznych autorov.

 

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - KNM 2012

 

Video nižšie je záznam z predstavenia v Banskej Bystrici z dňa 24.5.2012

Druhé je predstavenie v RCVK 7.6.2012