Diskusný klub

Prebieha každý pondelok v SCVČ Rossija, Magurská 14, Banská Bystrica. Začiatok je vždy o 18:30  

Ako to prebieha?

  • Príprava

1. Vopred sa zverejní téma s priloženým novinovým alebo iný článkom o problematike, pri ktorej bude niekoľko otázok na pochopenie textu. Každý účastník si článok prečíta, urobí si samostatne glosár, aby vedel slovnú zásobu na danú tému, prípadne si aj sám naštuduje širší kontext, ak sa mu bude zdať, že informácie sú jednostranné. Cieľom samostatnej prípravy je, aby každý vedel, o čo ide a bol schopný sa k téme vyjadriť.
2. Každý porozmýšľa a utvorí si názor. Pripraví si však argumenty nielen pre svoje stanovisko, ale porozmýšľa aj nad tým, aké argumenty by mohol použiť jeho oponent a pripraví si slovnú zásobu, ktorú bude potrebovať na to, aby povedal, čo chce.

  • Priebeh

Na každom stretnutí diskusného klubu sa vyberie jeden rečník, ktorý na začiatok svojimi slovami zhrnie informácie obsiahnuté v článku, z ktorého sa bude vychádzať. Potom dostane každý slovo a povie svoj názor. Ostatní počúvajú, prípadne si robia poznámky, pretože po tom, čo sa každý dostane k slovu, príde na rad samotná diskusia, v ktorej bude každý môcť zareagovať na to, čo bolo povedané.

Medzitým si ešte môžeme dať čas na to, aby sme sa poradili medzi sebou, prípadne našli v slovníku niečo, čo nám medzitým napadlo a nevieme, ako to máme povedať. Rečník celý čas dáva pozor a robí si poznámky, pretože na konci bude jeho úlohou zhrnúť, k čomu sme počas diskusie dospeli.