Mládežnícka konferencia

Mládežnícka konferencia 2. ročník
 

Občianske združenie Mladá Rossija s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky KNM -  2012 organizuje II. ročník mládežníckej konferencie. Konferencia spája ruskú menšinu a rusko-hovoriacu mládež na Slovensku, jej cieľom je prehĺbiť vedomosti o kultúre a histórií Ruska, ale takisto sa venuje aj súčasným témam a otázkam vzťahu medzi Ruskou federáciou a ostatnými krajinami.

Konferencia bude prebiehať od 28.9.2012 do 30.9.2012 v hoteli Drotár, Hronec.

Na konferencii sa zúčastnia odborníci a hostia, ktorí budú s účastníkmi konferencie viesť besedy a semináre na rôzne témy:

  • Mgr. Martin Lizoň, PhD. - zástupca vedúceho katedry slovanských jazykov, univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
  • Bc. Oľga Dašková - predsedníčka občianskeho združenia ROSSIJA, zástupca ruskej národnostnej menšiny vo výbore pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Úradu vlády Slovenskej republiky
  • Sergej Sergejevič Lusch - predseda mládežníckeho sociálno-kultúrneho občianskeho združenia Rus Molodaja (Bieloruská republika), člen koordinačného výboru ruských organizácii v Bieloruskej republike
  • Jolanta Polaková - vedúca oddelenia pre styk s verejnosťou, organizácia PatriotiLV (Lotyšsko)
  • Mgr. Dmitrij Ragan – externý doktorand Prešovskej univerzity v Prešove
  • Stanislav Slabeycius - šéfredaktor ruského menšinového časopisu Vmeste (Slovenská republika)
  • Natália Lisničuková - predsedníčka organizácie Iniciatíva 21 (Slovenská republika)


Budeme radi, ak si aj vy pripravíte vlastný príspevok a prezentujete ho.

Koordinátor projektu: Kristína Ivanová, Jozef Lettrich
kontakt: 0915 956 466, 0918 325 688

 

 

napísali o nás: rumol.org a ruvek.ru